Суміш ферментів МЕК2

 

Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на вирощуванні включає застосування в годівлі мультиензимних композицій, який відрізняється тим, що як основний діючий компонент використовується пектат-транс-еліміназа з мацеруючими властивостями та супутній додатковий компонент фермент ксиланаза у складі МЕК-2, що забезпечує підвищення продуктивності на 17,9 % та зменшення витрат кормів на 1 кг приросту на 15,12 %. UA 90021 U (12) UA 90021 U UA 90021 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі тваринництва, зокрема до годівлі тварин. Задачею корисної моделі є використання МЕК-2 в сухому вигляді, як мультиензимної композиції, основна дія якої спрямована на розрихлення клітинних оболонок кормів завдяки вмісту пектолітичних ферментів, переважаючим з яких є пектат-транселіміназа. Мультиензимна композиція МЕК-2 підвищує продуктивність молодняку свиней на вирощуванні за рахунок руйнування стінок рослинних клітин корму, завдяки чому підвищується доступність до поживних речовин та покращення їх всмоктування в шлунково-кишковому тракті, що призводить до підвищення продуктивності свиней на вирощуванні з меншими затратами корму. Відомо ряд способів підвищення продуктивності молодняку свиней на вирощуванні, що включають згодовування кормових добавок мікробіологічного походження, які містять різної природи травні ферменти екзогенного походження (вільзим, ендофід, пуриветин, МЕК-СХ-1, МЕК-СХ-2, МЕК-СХ-3, Ровабіо Ексель АП, Натургрейн Бленд, Оллзайм Вегпро, Кемзайм HF, Олзайм БГ, Авізім 1200, Авізім 1500 та ін.), вони діють на нерозчинні структурні елементи клітковини, а саме целюлозу, геміцелюлозу та β-глюкани зернових культур. Екзогенні ферменти, що додаються в корм дозволяють повніше використати наявні в ньому поживні та біологічно активні речовини, розщеплюючи целюлозу та некрохмальні полісахариди - β-глюкани і пентозани. Але оскільки полісахариди клітинних стінок рослинного корму є комплексом різних сполук, то малоймовірно, що додані в корми окремі ферментні препарати здатні перевести всі некрохмальні елементи в легкозасвоювану моногастричними тваринами форму, наприклад глюкозу. Для їх розщеплення необхідний набір ферментів у вигляді мультиферментного комплексу. Ферменти екзогенного походження перетворюють полісахариди із нерозчинної форми в розчинну, сприяючи цим їх розщепленню. При застосуванні комплексу екзогенних ферментів підвищується не тільки засвоєння енергії, але й загальна поживна цінність кормів, тому що ферменти руйнують стінки рослинних клітин, звільняючи додаткову кількість протеїну, жирів та крохмалю [1, 2, 3]. Недоліком цих способів є те, що вони в своєму складі не містять такої складової, як екзогенний фермент пектат-транселіміназу (пектинліазу), який має мацеруючі властивості. Прототипом запропонованої нами корисної моделі є мультиензимна добавка для ферментної обробки зернових кормів (патент Державного закладу Татарського науководослідного інституту сільського господарства Російської федерації RU 2117703 С1, 20.08.1998. RU 96102707 А, 27.05.1998. RU 2073715 С1, 20.02.1997). Мультиензимна добавка застосовується в кормовиробництві для обробки зернової частини раціонів. До її складу входять такі ферментні препарати, мас. %: ферментний препарат МЕК-СХ-2-30-40, ферментний препарат протосубтилину ГЗх - 0-5, ферментний препарат целовиридин ГЗх - 0-10, солод ячмінний - 55-65, солод житній - 0-65. Ферментацію подрібненого зерна, висівок або зерносуміші проводять при рідинному коефіцієнті 1:2 і температурі +60 °C протягом 3 год. Норма введення мультиензимної добавки - 0,1 % від повітряно-сухої речовини зернофуражу. Що дозволяє довести вміст жита в зерносуміші до 50 % і підвищити суму цукрів в готовому кормі до 300 г/кг і більше при одночасному збереженні низької в'язкості корму. Згодовування оброблених зерносумішей сприяє підвищенню продуктивності тварин при загальному зниженні витрат кормів. Добавка належить до сфери застосування ферментних препаратів в кормоприготуванні, зокрема для обробки зернової частини раціонів. Однак дана добавка не може синергічно комплексно впливати на основні структурні елементи клітковини протопектин та целюлозу, оскільки в її складі відсутній фермент целюлоза і пектинліаза. А також за рахунок іммобілізації на природному субстраті не витримує термічну обробку 80 °C. Заявлений спосіб включає застосування в годівлі мультиензимних композицій і, згідно з корисною моделлю, як основний діючий компонент використовують пектат-транс-еліміназу з мацеруючими властивостями та супутній додатковий компонент фермент ксиланаза у складі МЕК-2, суміш цих ферментів діє на клітковину та дозволяє найбільш повно використовувати поживні речовини. Крім цього за рахунок іммобілізації на природному субстраті ферменти МЕК2 термостабільні до 80 °C. Заявлений спосіб реалізують наступним чином. Готову мультиензимну композицію МЕК-2 в кількості 1,5 г на голову на добу включали в раціон молодняку свиней на вирощуванні і згодовували протягом 93 діб до досягнення живої маси 105-110 кг. Ефективність заявленого способу і його переваги в порівняні з прототипом підтверджено науково-господарським дослідом, наведеним нижче. 1 UA 90021 U 5 10 Приклад. Науково-господарський дослід проводили в науково-дослідному господарстві ДП ДГ "Артеміда". Для дослідження відбирали молодняк свиней живою масою 25,5 кг. Дослідження проводилося на двох групах свиней великої білої породи по 11 голів у кожній, відібраних за принципом аналогів з урахуванням живої маси, віку, походження. Перша група була контрольною. Тварини другої дослідної групи отримували в раціоні мультиензимну композицію МЕК-1 в кількості 1,5 г на голову за добу. Годівля тварин здійснювалася, згідно з існуючими нормами, двічі на добу. Утримувався молодняк свиней на вирощуванні групами по 11 голів. Протягом досліду, який тривав 93 доби вивчали ваговий ріст свиней та витрати корму на 1 кг приросту. Одержанні результати приведені в таблиці. Таблиця Продуктивність молодняку свиней на вирощуванні Показник Початкова жива маса, кг Кінцева жива маса, кг Приріст: абсолютний, кг середньодобовий, г Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 1 група (контрольна) 25,9±0,7 71,6±1,1 45,7±1,3 491±14 5,49 2 група (МЕК-2) 25,5±0,7 ххх 79,4±1,0 53,9±0,9 579±10 4,66 .