соняшник

Для обробки насіння соняшнику перед сівбою ми пропонуємо комплексний препарат Азогран соняшник у нормі 5 л/т насіння. Цей препарат підсилює дію хімічного протруйника, і є ефективний проти грибкових та бактеріальних збудників хвороб.

В подальшому, коли ефективність хімічного протруйника знижується,  бактерії, що входять до складу Азограну соняшник, продовжують захист кореневої системи потягом всього періоду вегетації. Також відбувається перетворення важкодоступних форм фосфору з грунту у легкодоступні для рослин соняшнику, що дозволяє істотно знизити потребу у мінеральних фосфорних добривах та забезпечити рослини у цьому елементі протягом всього періоду вегетації. Важливою складовою Азограну соняшник є також рістстимулюючі речовини (ауксини, гібереліни, цитокініни), які сприяють інтенсивнішому росту кореневої системи та зниженню стресу від дії хімічного протруйника, посухи та інших несприятливих факторів.

Мікроелементи, які розроблені спеціально для соняшнику та входять у склад препарату, забезпечують рослини на початкових етапах росту та розвитку у необхідних елементах.

Рослини, оброблені Азограном соняшник в процесі росту мали краще розвинену кореневу систему, листовий апарат, міцніше стебло. В кінцевому результаті такі посіви були більш продуктивними.

 Азогран соняшник можна застосовувати одночасно із передпосівною обробкою насіння інсектицидами.

Догляд за рослинами в період вегетації полягає в наступному. Якщо технологія передбачає внесення ґрунтових гербіцидів, то наступний прийом необхідно проводити у фазу 5-7 пар справжніх листків. У цей період можна спостерігати початкове ураження рослин хворобами (біла, сіра гниль та інших). Тому, ми рекомендуємо застосовувати фунгіциди Гаубсин в нормі 2 л/га та ФітоДоктор в нормі 0,5 л/га. Завдяки своїм властивостям бакова суміш є ефективною проти збудників хвороб та покращує стійкість рослин до стресових умов.

Для забезпечення більшої кількості квіток у кошику, зменшення абортивності квіток та покращення процесу цвітіння необхідно одночасно із фунгіцидами вносити мікроелементи Урожай БОР в дозі 1,0 л/га.  Рекомендується також у бакову суміш додавати 10 кг карбаміду для забезпечення рослин азотом.

Якщо грунтові гербіциди не вносились, тоді у фазу 2-3-х листків одночасно із гербіцидами рекомендується вносити  Гумат калію  0,5 л/га для стимуляції росту рослин та зняття стресу від дії гербіциду. Наступна обробка проводиться у фазу 7 – 8 листків за вищевказаною схемою.

Обробка рослинних решток соняшника відбувається з метою швидкого розкладання стебел та збільшення кількості поживних речовин для наступних культур. Після збору врожаю рекомендується застосовувати біодеструктор Целюлад в нормі 3,0 л/га. Мікроорганізми, що входять до складу біодеструктора, сприяють прискоренню розкладання органічних залишків, активному розвитку корисної мікрофлори, пригнічують розвиток фітопатогенних мікроорганізмів та грибів – токсиноутворювачів, що сприяє  оздоровленню грунту.

Для підвищення ефективності Целюладу та показників родючості грунту рекомендується проводити сумісну обробку рослинних решток препаратами Біомаг і Біофосфорин в нормі 0,5 л/га.