Кукурудза

 


Підготовка насіння до сівби.

Провідні компанії світу, що займаються виробництвом насіннєвого матеріалу кукурудзи, досить ретельно підходять до цього процесу. Важливим етапом при цьому є обробка насіння захисними речовинами. Більшість компаній в якості обробки насіння застосовують протруйники фунгіцидної дії. Вони здатні захистити насінину та проросток на початкових стадіях росту від збудників грибкових хвороб. Потім, захисна дія препарату знижується, і коренева система стає не захищена, що може призвести до зараження хворобами та вплинути на її подальший ріст та розвиток.

Обробка хімічними протруйниками також знижує силу росту насіння за рахунок появи стресу в момент проростання насінини.

Для зниження негативного впливу хімічних препаратів на проросток рослини ТОВ ТД «Ензим – Агро» рекомендує проводити передпосівну обробку насіння комплексним препаратом BINOG Кукурудза в дозі 6 л/т насіння. Завдяки своїм властивостям, BINOG Кукурудза, окрім грибкових хвороб, здатний захистити насінину і проросток від збудників бактеріальних хвороб, що є досить актуальним. Бактерії, що входять у склад препарату, здатні переводити важкодоступні форми фосфору з грунту у доступні форми для рослин, що дасть можливість знизити потребу у фосфорних добривах та забезпечити рослини у цьому елементі на протязі всього періоду вегетації.

Важливою складовою даного комплексу також є рістстимулюючі речовини (ауксини, гібереліни, цитокініни), які сприяють активному початковому росту кореневої системи та рослини, в результаті чого рослини стають більш стійкими до стресових умов (посухи, холоду, дії гербіцидів). Мікроелементи, спеціально підібрані для кукурудзи, забезпечують рослини у необхідних елементах, сприяють активній роботі мікроорганізмів та росту рослини.

Рослини, насіння яких було оброблене BINOG Кукурудза, вирізнялися швидким початковим ростом, краще розвиненою кореневою системою. В подальшому рослини мали добре розвинуті повітряні корені, більшу висоту та кращу продуктивність. На протязі всього періоду вегетації не спостерігалось фосфорного голодування. Азогран кукурудза можна застосовувати одночасно із передпосівною обробкою насіння інсектицидами. Це дуже важливо для поєднання інтенсивних технологій з біологічними і дозволяє максимально використати передові досягнення технологій виробників засобів захисту, добрив, а також селекціонерів.

 Догляд за посівами.

Система догляду рослин кукурудзи включає захист рослин від шкодочинних організмів та підживлення в період вегетації.

Якщо не вносились грунтові гербіциди, то в період фази 3-5 листків, одночасно із внесенням гербіциду рекомендується вносити Біомаг в нормі 0,5 л/га для стимуляції росту рослин та мікродобрива Урожай зерно в нормі 1,2 – 1,5 л/га для забезпечення рослини мікроелементами. Разом із препаратами можна застосовувати 10 кг /га карбаміду для додаткового забезпечення азотом.

Наступний, досить важливий технологічний прийом – це забезпечення рослин мікроелементами, особливо цинком, та захист від хвороб.
ТОВ “ТД “Ензим-Агро” рекомендує застосовувати мікроелементи
Урожай ЦИНК у нормі 1,0 л/га у фазу 7-10 листків. Одночасно із мікроелементами застосовують фунгіциди Гаубсин у нормі 1,5 л/га та Фітодоктор у нормі 0,5 л/га. Такий комплекс забезпечує рослини у цинку, який покращує процеси фотосинтезу і формування качана, та захищає рослини від збудників грибкових та бактеріальних хвороб, особливо від льодоутворюючих бактерій (Pseudomonas syringae pv.), які припиняють ріст повітряних коренів, в результаті чого рослини можуть знижувати свою продуктивність та вилягати.

Також покращується ріст рослин за рахунок ріст стимулюючих речовин, які є у складі препарату та підвищується імунітет. Якщо до або після сівби вносились грунтові гербіциди, тоді рекомендується застосовувати лише Урожай ЦИНК у нормі 1,0 л/га у фазу 5-7 листків з одночасним застосуванням фунгіцидів Гаубсин у дозі 1,5 л/га та ФітоДоктор у нормі 0,5 л/га. Ці препарати можна вносити одночасно із гербіцидами. В цьому випадку буде спостерігатися зменшення стресу рослин від дії гербіцидів. Загалом така технологія догляду за кукурудзою під час вегетації гарантує високі врожаї, а також зменшення кількості мінеральних добрив, що дозволяє не тільки знижувати витрати, а крім того зберігати природні властивості грунтів, запобігати їх виснаженню та підтримувати високу органічну активність грунту. А це сприяє їх стабільній природній родючості.

Деструкція стерні та іншої органіки на полях актуальна і необхідна. Це підтверджується великими масштабами застосування деструктора вже протягом останніх років на всій території України. Процес деструкції призводить до мінералізації пожнивних залишків, і це дозволяє зменшити обсяги використання мінеральних добрив, в першу чергу селітри. При урожайності кукурудзи 10 т/га залишок пожнивних решток 18 т/га. Використання препарату Целюлад® дозволяє досягнути низки позитивних ефектів:

  •  очистка ґрунту від збудників грибкових хвороб за рахунок продукованих грибом Trichoderma біофунгіцидів;
  •  значне прискорення розкладання рослинних залишків;
  •  підвищення родючості ґрунту за рахунок розкладання післязбиральних залишків і формування природного біогумусу;
  •  як наслідок збільшення урожайності культур на 10-20%. Порівняємо винос елементів живлення кг/га зерном кукурудзи з поля, та повернення їх шляхом деструкції стерні при урожайності кукурудзи 10 т/га.

елементи живлення

винос

повернення

різниця

Азот

250

126

-124

Фосфор

130

54

-76

Калій

310

306

-4

Кальцій

80

54

-26

Тобто наступні культури не відчуватимуть виснаження грунту та матимуть значно більшу кількість поживних речовин, ніж у випадку інтенсивних технологій. Технології біологічного напрямку дозволяють утримувати фіто санітарний стан грунту на максимально високому рівні завдяки діяльності корисних мікроорганізмів.