AquaStab

 
 

Спосіб застосування:

Препарат додають до води, яку використовують для приготування робочого розчину пестицидів. Витрати препарату залежать від початкового рН і жорсткості води та бажаного кінцевого значення кислотності. Препарат додають до води першим. Варто пам’ятати, що чим вища жорсткість води, тим більша витрата препарату.

 
  Норма препарату AquaStab, мл на 100 л бакового розчину
рН води 7,0 6,5 5,5
7,5 20 – 25 30 – 40 50 - 75
8,5 25 – 50 50 – 75 75 – 100
9,5 50 – 75 75 – 100 100 – 150
10,5 150 – 200 200 – 250 250 – 350

Особливості дії

  • Препарат призначений для зниження рН робочого розчину, утримування стабільного рН розчину при змішуванні декількох препаратів з різними кислотно-лужними властивостями та зниженню жорсткості води.

Вигоди від використання препарату

  • підкислює воду і запобігає лужному гідролізу чутливих до нього ЗЗР, таких як сульфонілсечовини, піретроїди, хлоровані вуглеводні, органофосфати, завдяки підтримці рН в оптимальному діапазоні;
  • знижує жорсткість води (зв’язує активні катіони Ca2+, Mg2+, Fe3+), що запобігає деактивації гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів і регуляторів росту рослин;
  • покращує сумісність, особливо порошкових сумішей, запобігає утворенню шкідливих сполук, знижує фітотоксичність полікомпонентних сумішей;

  • поліпшує гомогенність і стабільність багатокомпонентних сумішей

 

Сумісність препарату:

  • Препарат сумісний з більшістю пестицидів, регуляторів росту рослин і позакореневих добрив.
  • Препарат не сумісний з продуктами, що містять високі концентрації міді або потребують лужного  значення рН для збереження своєї ефективності.