Адюванти та допоміжні речовини

АД'ЮВАНТИ ТА ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ

 

До цієї категорії продукції ТД "Ензим-Агро" входять допоміжні речовини, що додаються до робочих розчинів засобів захисту рослин з метою поліпшення їх властивостей: ад'юванти, піногасники, склеювачі, рН-коректори.

Препарати даної групи мають здатність поліпшувати властивості робочого розчину ЗЗР шляхом покращен- ня розтікання і проникання розчину в поверхню листка (ад'юванти), недопущення утворення та руйнування іс- нуючої піни (піногасники), корекції рН.

Допоміжні речовини безпечні для навколишнього сере- довища, тварин, людини і корисної ентомофауни.

Вигоди від використання допоміжних речовин

  • зменшення витрати робочого розчину до 15-25% та по- кращення якості обробки (ад’юванти);
  • економія часу на заправку оприскувача до 1,5 годин та запобігання втратам хімічних ЗЗР (піногасник);
  • зменшення втрат врожаю бобових, ріпаку, гірчиці до 80% (склеювач);
  • забезпечення оптимального рівня pH бакового розчи- ну для максимальної ефективності і стабільності дії хі- мічних ЗЗР (гербіцидів, інсектицидів) та мікроелемен- тів (pH-коректор).