хелатні добрива

Урожай ТК                      Урожай Зерно
Урожай Бор                    Урожай Цинк
Урожай Сад                    Урожай Фітосад
Урожай Універсал          Урожай Органік
Урожай Бобові               Гумат Калію
Урожай Старт                Урожай Залізо
Урожай Марганець        Урожай Мідь
Полісульфід Натрію

 

Мікродобрива урожай

Добрива є одним з найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин.

Особливо ефективним є листове (позакореневе) внесення мікроелементів.

Роль мікроелементів у розвитку рослин надзвичайно велика, зокрема:

 •  Беруть участь в активізації всіх важливих процесів життєдіяльності рослин: у діленні клітин та синтезі білків, підвищують активність ферментів;
 •  Є важливою складовою клітинної оболонки, підвищують вміст хлорофілу в листі, а отже й інтенсивність фотосинтезу;
 •  Підвищують стійкість рослин до хвороб;
 •  Знімають стрес у рослин після посухи, заморозків, внесення пестицидів;
 •  Покращують ефективність засвоювання макроелементів з ґрунту та підвищують ефективність дії засобів захисту рослин (ЗЗР);
 •  Дають можливість більш повно реалізувати потенційну продуктивність сортів і гібридів закладену в їх генотипах;
 •  Значно поліпшують якість продукції.

Характерними ознаками нестачі мікроелементів є відмирання точок росту, пагонів та коріння, прояв різноманітних «хлорозів» на листі, руйнування репродуктивних органів і тканин, що призводить до значного зменшення ур ожаю та погіршення його якості.

Причини нестачі мікроелементів:

 •  застосування високих доз NPK без внесення органіки і мікроелементів.
 •  значний винос мікроелементів при отриманні високих урожаїв.
 •  застосування NPK без мікроелементів.
 •  надмірне вапнування ґрунту та високий рН.
 •  кліматичні умови (засуха), порушення сівозміни тощо.

Коефіцієнт використання мікроелементів з ґрунту є досить низьким. Так, якщо з ґрунту рослини засвоюють 30-60% від внесеного з добривами азоту і калію та 15-40% – фосфору, то для мікроелементів коефіцієнт використання складає менше 1%. Тому особливої актуальності набуває застосування у сільськогосподарському виробництві позакореневих підживлень з використанням нових високоефективних добрив, де мікроелементи знаходяться у хелатних формах (органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв’язку з хелатуючим агентом (переважно органічною кислотою).

 

Однією з новітніх розробок у цій галузі є комплексні хелатні добрива, які виробляються Ладижинським заводом біо- та ферментних препаратів: «УРОЖАЙ-ЗЕРНО», «УРОЖАЙ-ТК», «УРОЖАЙ-Універсал».