целюлад

«Целюлад» - комплексний мікробно-ферментний препарат,  для прискорення процесів гуміфікації рослинних рештків,  мінералізації поживних елементів та оздоровлення ґрунту від фітопатогенів.

До складу препарату «Целюлад» входять спори трьох штамів гриба Trichoderma з титром від 2х109 КУО/мл., а також, целюлозолітичні ферменти, фітогормони, антибіотики, амінокислоти та вітаміни.

Гриби роду Trichoderma - найбільш активні та найпоширеніші деструктори (розкладачі) целюлози - основного компоненту рослинних рештків, завдяки продукуванню активного комплексу целлюлозолітичних ферментів. Також, вони є активними гуміфікаторами та дієвими антагоністами збудників  багатьох основних грибних і бактеріальних хвороб рослин, виділяючи велику кількість природних антибіотиків.  За рахунок швидкого розмноження в ґрунті, гриб Trichoderma пригнічує розвиток патогенної мікрофлори, проявляючи дієву природну фунгіцидну дію проти поширених збудників хвороб рослин: Alternaria, Pythium, Rhisoctonia, Helminthosporium, Fusarium, Verticillium тощо. На післязбиральних залишках гриб Trichoderma обплітає своєю грибницею ґрунтовий шар і кореневу систему рослин, а продукти життєдіяльності, виділені міцелієм, являються цінним джерелом поживних речовин для рослин та біоти грунту.

Обґрунтування для використання препарату «Целюлад»:

Після збирання урожаю зернових врожайністю 4,5 т/га, на ґрунті в середньому, залишається біля  9 т/га. пожнивних залишків, (стерня, солома, полова, корені) які утилізують шляхом спалювання, або заробляють в ґрунт, добавляючи аміачну селітру з розрахунку 30 кг в фізичній вазі на кожну тону залишків. Таким чином, на кожний гектар необхідно внести від 200 до 250 кг селітри, що виливається в значні грошові витрати на 1 га. Також, внесення селітри потенційно вирішує лише питання зменшення азотного голодування рослин наступної культури, але не вирішує комплексної проблеми збереження родючості та здоров’я  ґрунту. Азот в високих дозах, активує фітопатогенну мікрофлору грунту, що призводить до підвищення витрат аграріями на ЗЗР. Разом з тим, внесення азоту в діючій речовині від 60 кг\га, негативно діє на мікрофлору грунту, пригнічуючи її, та призводить до втрат азоту (вимивання, денітрифікація тощо). Використання мікробно-ферментного препарату «Целюлад» дозволяє не лише зменшити використання аміачної селітри на 80%, що дає можливість економії коштів на 1 га., але й сприяє формуванню корисної ґрунтової біоти за рахунок біоцидної та пригнічувальної дії по відношенню до патогенної мікрофлори ґрунту та  прискоренню ростових процесів рослин за рахунок мінералізації поживних елементів рослинних решток та утворення ріст-регулюючих речовин при розкладанні органічної маси.

     Дослідження, проведені в Вінницькій державній сільськогосподарській дослідній станції, показали ефективність застосування препарату «Целюлад» по стерні в системі No-Till. При застосуванні  препарату в осінні місяці, важливо керуватися середньодобовою температурою повітря.

Якщо середньодобова температура нижче від +50С, доцільним є перенести застосування препарату на весняний період.

Технологія застосування препарату «Целюлад»:

Для найкращого результату, з метою збереження вологи в ґрунті, препарат застосовують по пожнивним решткам відразу після збору урожаю.

Рослинні рештки в полі, мають бути подрібненні (30 – 100 мм), та рівномірно розміщенні по площі.

Препарат застосовують при температурі повітря від +5° С до + 45°С, в період низької сонячної активності (18.00 – 10.00), чи за хмарних умов.

Для більшої ефективності та швидкої дії препарату, рекомендовано , відразу після внесення заробити препарат в грунт від 5 - 15 см. А у випадку з No-Till, прикатати оброблену ділянку катками.

Препарат сумісний з більшістю інсектицидів, гербіцидами, біопрепаратами, добривами, та не сумісний з хімічними фунгіцидами. Проявляє синергічну дію разом з препаратами «БіоМаг», «Біофосфорин», «Гумат Калію», «ФітоДоктор»  та лінійкою мікродобрив «УРОЖАЙ».

Перед змішуванням компонентів, доцільно провести тестування на утворення осаду в окремій ємкості.

Норми використання препарату «Целюлад» по рослинним решткам:

Культура

Норма внесення, л/га

 

Спосіб внесення та норми робочого розчину

 

Зернові колосові

1,0 – 1,5

Обприскування рослинних рештків в полі, відразу після збору урожаю, 200-400 л/га. З послідуючим заробленням препарату в грунт до 15 см., чи прикочуванням котками

Ріпак

1,5 – 2,0

Соя

1,0 - 1,5

Кукурудза

1,0 – 2,0

Обприскування рослинних рештків в полі, відразу після збору урожаю, 300-500 л/га. З послідуючим заробленням препарату в грунт до 15 см., чи прикочуванням котками.

Соняшник

1,5 - 2,0

Рекомендується добавляти в бакову суміш 10 кг/га у фізичні вазі КАС чи аміачну селітру для швидкого розвитку гриба.

Приготування робочого розчину:

Наповнити половину ємкості водою, ввімкнути змішувач та внести хімічні компоненти (КАС, селітра тощо). Перемішувати до розчинення компонентів.

Долити воду та внести біологічні препарати, розмішати. Внести в полі.

Робочий розчин використати на протязі 3-х годин.

Правила зберігання препарату:

Препарат зберігати при  t° від +5°С до +25°С в темному, захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін зберігання: 6 міс.

Виробник ДП «Ензим», м. Ладижин, Вінницька обл.

скачати характеристику

целюлад польові.docx

целюлад польові.pdf

целюлад польові.zip