переваги біопрепаратів

У злакових та технічних культур використання атмосферного азоту за раханок дії азотфіксуючих бактерій набагато менше. 
Але якщо, врахувати, що звязаний бактеріями азот повністю використовується для живлення рослин, 
то в такому випадку ефективність навіть 30-40кг біологічного азоту, набагато більше, ніж відповідна норма мінерального азоту, який може вимиватися або вивітрюватися.

Біологічні препарати мають невисоку ціну. Затрати на 1га складають від 250 до 1050 грн/га в залежності від культури. 
Економічний ефект від використання бактеріальних препаратів досягає 700-1400 грн/га під зернові та зернобобові культури.
Використання препаратів під технічні, овочеві і плодово-ягідні культури може досягати 3000 грн/га та більше.

Мікроорганізми, що входять до складу біопрепаратів заводу мікробіологічного синтезу «Ензим» приживаються в ризосфері рослин, що інокулюються, здатні зв'язувати азот з повітря і забезпечувати ним рослину-господаря. У бобових рослин, за рахунок такого симбіозу, майже на 100% відбувається живлення даним елементом. Більш того, звязаний азот бобовими культурами може бути використаний наступного року, що обумовлює підвищення урожаю до 0,7 т/га.

Істотно підвищують коефіцієнт використання мінеральних добрив. Відомо, що використання мінерального азоту з добрив не перевищує 50%, фосфору – 50%, калію – 25-30%. Інші вимиваються. Використання мікробіологічних препаратів, підвищує використання добрив на 20-30%. Механізм дії препаратів достатньо зрозумілий. Препарати сприяють розростанню кореневої системи і підвищенню її адсорбуючої активності. Внаслідок чого і відбувається активація засвоєння елементів живлення.

Окрім того, бактерії, які являються складовою препаратів здатні притягувати нітрати ґрунту до метаболізму. З них утворюються амінокислоти та білки. Ця особливість бактерій сприяє тому, що в інокульованих рослинах суттєво збільшується метаболізм азотовмісних сполук, що позитивно відображається на якості урожаю. Недивно, що вміст білка та клейковини в насінні бактеризованої культури значно вище. Крім того, рослини не накопичують нітратів та нітритів.

Корисні мікроорганізми, заселяючи кореневу систему не допускають патогенні мікроорганізми до інфікування рослини. При цьому бактеризовані рослини значно більш стійкіші до хвороб. Відмітимо, що штами продуценти біотехнологічних препаратів заводу мікробіологічного синтезу «Ензим», в переважній більшості, володіють антогоністичними властивостями патогенних бактерій. Таким чином, розвиваючись в кореневій зоні рослин, бактерії здатні захищати рослини від патогенів на протязі всього терміну її вегетації.

Бактерізація сприяє переходу важкодоступних сполук фосфору в ґрунті в розчинні, таким чином, покращує фосфорне живлення рослин. Особливо це актуально для чорноземів, які є зафосфаченими. В орному шарі чорнозему міститься до 6 т/га фосфору. Більшість його знаходиться у вигляді нерозчинних біологічних сполук. Використання мікробіологічних препаратів може бути еквівалентно внесенню 45-60 кг/га добрива в діючій речовині.

До скдаду біологічних препаратів заводу мікробіологічного синтезу «Ензим», входять біологічноактивні речовини, стимулятори росту рослин біологічного походження, які покращують розвиток рослин, особливо на початкових стадіях онтогенезу.

Бактерізація стимулює процес фотосинтезу. В результаті покращуються всі фізіологчні процеси рослин, корисно впливає на кількісні і якісні показники урожаю сільськогосподарських культур.

При інокуляції збільшується коренева система і це суттєво позитивно впливає на посухостійкість рослин. Для озимих більш розвинена коренева система здатна забезпечити більш ранній розвиток і кращу перезимівлю.

Використання деструкторів поживних решток в комплексі з азотфіксуючими препаратами сприяє підвищенню вмісту гумусу в ґрунті, загальній біологічній активності ґрунту, накопиченню біологічного азоту.

Не менш важливий екологічний фактор. Мікробіологічні препарати заводу «Ензим» безпечні для людини та оточуючого середовища. Окремої уваги заслуговує той факт, що використання мінеральних добрив в фізіологічно необгрунтованих нормах, хімічних засобів захисту рослин призводить до погіршення якості сільськогосподарської продукції, закисленню та зафосфачуванню ґрунтів, забрудненню водойм, ґрунту залишками небезпечних хімічних речовин та інше.
Використання мікробних препаратів, навпаки, сприяє формуванню нормоценоза ґрунту.

Також, потрібно відмітити, що використання біологічних засобів рослин не має негативного впливу на корисну ентомофауну.

Особливої уваги заслуговують біологічні роденциди. Вони обумовлюють загибель колоній гризунів, навіть за умови, що інфоковано одну тварину.

З рахунок вище згаданих біологічно активних речовин і стимуляторів росту рослин, що містяться в препаратах, значно покращуються посівні якості насінєвого матеріалу – підвищується енергія проростання та схожість насіння. Особливо це актуально, коли посів відбувається за несприятливих погодних умов, або в неоптимальні строки.

Також, серед всього вказаного, беззаперечним залишається соціальний фактор. Використання мікробіологічних препаратів заводу «Ензим» не призводить до проявів алергічних реакцій організму працівників, що здійснюють технологічні операції. Не призводить до отруєнь споживачів сільськогосподарською продукцією, яка вирощена з використанням біопрепаратів. Особливо актуально використаня біопрепаратів при вирощуванні овочевих і плодово-ягідних культур.

Технологія використання препаратів достатньо проста і не потребує додаткових затрат на придбання спеціальної техніки. Обробка насіння біопрепаратами заводу мікробіологічного синтезу «Ензим» проводиться механізовано в день сівби чи напередодні, з використанням існуючих машин для протруювання. В окремих випадках, наприклад, в умовах фермерських чи невеликих присадибних господарств, можливий ручний обробіток. Можливо одночасне використання препаратів різних напрямків. Для обробки посівів та насаджень плодових дерев використовуються обприскувачі.

Таким чином, роль мікроорганізмів в землеробстві не можна недооцінювати. Враховуючи світові тенденції і досвід вітчизняних аграріїв, використання біологічних препаратів заводу мікробіологічного синтезу «Ензим» є невід'ємною умовою отримання високих врожаїв та якісної продукції сільськогосподарських культур, формування родючості ґрунту, отримання стабільно високих прибутків, піклування про здоровя нації та благополуччя майбутніх поколінь.

Біотехнологічні препарати заводу мікробіологічного синтезу «Eнзим» містять у своєму складі біологічно активні речовини, стимулятори росту рослин біологічного походження, які покращують розвиток рослин , особливо на початкових стадіях онтогенезу.