Результати використання комплексу препаратів в MAStech бобові на сої на базі господарства ТОВ Ольга

В 2015 році в ТОВ Ольга, с. Стадниця, Вінницького району, Вінницької області для передпосівної обробки насіння сої сорту Медісон, використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим - Агро»: 

 

Препарат

Норма внесення

1

БіоМаг - Соя 

 

2,8 л/т

2

Фітодоктор

 

1,0 л/т

Біофосфорин

 

1,5 л/т

4

Урожай Старт

 

0,1 л/т

5

Адюмакс

 

0,01л/т

В контролі для передпосівної обробки насіння сої використали наступні препарати: 

Препарат

Норма внесення

1

Оптимайз 400 

2,8 л/т

2

Максим XL(флудиоксоніл + металаксил–М)

1,0 л/т

Обробку насіння провели 28 квітня. Посів здійснили 2 травня. Площа дослідної ділянки 5 га. 

По вегетації вносили наступні препарати:

Препарат

Норма внесення

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро» (фаза 1-3 листки)

1

Урожай ТК

1,5 л/га

2

Гумат калію 12%

0,5 л/га

3

Адюмакс

0,1 л/га

4

Хармоні (тифенсульфурон-метил)

0,007 кг/га

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро» (фаза бутонізації)

1

Фітодоктор

1,0 л/га

2

Триходермін

2,0 л/га

3

Гумат калію 12%

0,5 л/га

4

Урожай Бор

1,5 л/га

5

Адюмакс

0,1 л/га

Контрольний варіант (технологія ТОВ Ольга фаза 1 – 3 листки) 

1

Хармоні (тифенсульфурон-метил)

0,007 кг/га

2

Базагран (бентазон)

1,8 кг/га

Контрольний варіант (технологія ТОВ Ольга фаза бутонізації)

1

Карате (лямбда-цигалотрин)

0,15 кг/га

2

Тренд

0,007 кг/га

На період складання акту 24.09.2015 зібрано сої на площі 5,0 га (контроль 10,0 га). На даній площі відмічено наступне:

 

При виїзді на дослідну ділянку (22.06.2015) були відібрані рослини з дослідних ділянок. Рослини, як з контрольної, так і дослідної ділянок мали добрий розвиток (фото 1), також за дії обох інокулянтів відмічали формування кореневих бульбочок

Фото 1 Вплив різних інокулянтів на розвиток рослин сої (зліва – МAStech бобові, справа – Оптимайз. Зліва: рослини оброблені комплексом препаратів МAStech мають більш інтенсивне накопичення вегетативної маси).

 

 

  Фото 2 Вплив різних інокулянтів на розвиток кореневих бульбочок сої (в обох варіантах відмічаємо потужної симбіотичної системи).
 
 

Таблиця 1. Вплив комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» на урожайність рослин сої сорту Медісон. Урожайність зерна (вологість 15 %).

Варіант

Урожайність, т/га

Прибавка, т/га

 

Контрольній варіант

 

1

Контрольний варіант

2,6

-//-

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Обробка препаратами компанії ТОВ ТД «Ензим - Агро»

2,6

-//-

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив урожайності сої сорту Медісон на рівні з дорогим іноземним інокулянтом. 

Одним з основних показників ефективності застосованої технології є її економічна доцільність. 

Таблиця 2. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій. 

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість     грн/кг,л

витрати грн/га

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість           грн/л,кг

витрати грн/га

Обробка насіння

1

Оптимайз 400 – 2,8 л/т

1056

443,5

Бімомаг – Соя – 2,8 л/т

195

81,9

2

Максим Xl – 1,0 л/т

1151,8

172,8

Фітодоктор 1,0 л/т

199

29,9

 

 

 

 

Біофосфорин 1,5 л/т

175

39,4

 

 

 

 

Урожай старт 0,1 л/т

505

7,6

 

 

 

 

Адюмакс – 0,01 л/т

600

0,9

Обробка посівів

1

Хармоні – 7 г/га

9566,4

67,0

Хармоні – 7 г/га

9566,4

67,0

2

Карате – 0,15 кг/га

682

102,3

Урожай ТК – 1,5 л/га

90

135

3

Тренд – 200 г/га

110

22

Гумат К – 1 л/га

81

81

4

Базагран – 1,8л/га

275

495

Адюмакс – 0,2 л/га

600

120

 

 

 

 

Фітодоктор – 1,0 л/га

198

198

 

 

 

 

Триходермін – 2,0 л/га

96

192

 

 

 

 

Урожай Бор – 1,5 л/га

81

121,5

Загальні витрати             1302,6 грн/га

Загальні витрати             1074,2 грн/га

Таблиця 3. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на сою на 19.10. складає 9137 грн/т

https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

23756,2

22453,6

–//–

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

23756,2

22682

+ 228,4

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив економію коштів на рівні 228,4 грн/га порівняно з показниками контролю, що в першу чергу пов’язано з нижчою вартістю застосованого комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро».