Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ АГРО» при вирощуванні соняшнику.

В 2015 році в ФГ Сад ОК (с. Кочерів, Коростишівський р-н, Житомирська область), використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим - Агро» для обробки насіння соняшнику гібриду ЛГ 5654 (насіння було протруєне протруйником Максим XL(флудиоксоніл + металаксил–М)на насіннєвому завод) :

Препарат

Норма внесення

1

Біокомплекс ТК

0,3 кг/ га норму

В контролі для передпосівної обробки насіння соняшнику додаткові препарати не використовували. 

Посів здійснили 20 травня, на глибину 3-4 см, норма висіву 65 тис. насінин. Площа дослідної ділянки 10 га. На дослідній та контрольній ділянці вносили гербіцид Евролайтинг в нормі 1,0 л/га Разом з гербіцидом вносили наступні препарати :

Препарат

Норма внесення, л/га

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

1

Урожай ТК

1,5

2

Гумат калію 12%

0,5

3

АдюМакс

0,1

 

Контрольний варіант

1

Корнет (флутріафол)

0,8

Проведений відбір у фазу 10 листків (фото 1) свідчить про кращий розвиток рослин з дослідної ділянки 

Фото 1. Вплив застосованого комплексу препаратів на розвиток

рослин соняшника. (справа: рослини оброблені комплексом препаратів MAStech мають більш розвинену кореневу систему, та більшу зелену масу, більший розмір листової пластинки).

3.07 проведено відбір рослин соняшнику з дослідної ділянки (фото 2 і 3). 

Фото 2. Загальний вигляд посівів соняшнику (справа – контроль, зліва – варіант з обробкою комплексом препаратів MAStech. В варіанті з обробкою рослини відмічаємо кращий стан посівів, кращий розвиток рослин).

Фото 3. Вплив застосованого комплексу препаратів на розвиток кореневої систем соняшника. (справа – контроль, зліва – варіант з обробкою комплексом препаратів MAStech. В варіанті з обробкою відмічаємо кращий розвиток кореневої системи).

При відборі рослин відмічено, що у варіанті з застосуванням комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» спостерігали кращий розвиток вегетативної маси рослин, що можна пояснити зменшенням стресу від застосування гербіциду. Також у варіанті з застосуванням Біокомплекс ТК, відмічали кращий розвиток кореневої системи.

На період складання акту зібрано соняшнику на площі 20 га (з них контроль 10 га). На даній площі відмічено наступне:

Таблиця 1. Вплив застосованого комплексу препаратів на урожайність соняшнику гібриду ЛГ 5654.

Урожайність зерна (вологість 14 %)   

Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка, ц/га

 

Контрольній варіант 

 

1

Технологія ФГ Сад ОК

13,1

-//-

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

15,3

2,2

Таким чином, застосована технологія ТОВ ТД «Ензим – Агро» забезпечила приріст урожайності соняшника на 2,2 ц/га або 16,8 %, при цьому слід відміти, що абсолютні показники урожайності культури значно нижчі за потенціалу гібриду, що пов’язано з екстремальними посушливими умовами 2015 року. 

Таблиця 2. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій.

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

Вартість грн/л.кг.

Витрати грн/га

Препарат, норма внесення л/га(т)

Вартість грн/л.кг.

Витрати грн/га

Обробка насіння

1

 

 

 

Біокомплекс  – 0,3 кг/га

399

119,7

Обробка посівів

1

Евролайтинг – 1,0

л/га

735,0

735,0

Евролайтинг – 1,0 л/га

735,0

735,0

2

Корнет – 0,8 л/га 

916,1

732,9

Урожай ТК – 1,0 л/га

90

90

 

 

 

 

Гумат К – 0,5 л/га

81

40,5

 

 

 

 

АдюМакс – 0,1 л/га

600

60

Загальні витрати          1467,9 грн/га

Загальні витрати            1045,2 грн/га

Таблиця 3. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (при закупівельній ціні 8450 грн/т https://prometey.org.ua/prodati-zerno/ на 21.10.2015)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

11069,5

11069,5

–//–

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

12928,5

11883,3

+2281,7

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив прибуток на рівні 2281,7 грн/га, порівняно з показниками контролю.