Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ - АГРО» при вирощувані соняшнику в ТОВ Росія

В 2015 році в СТОВ «Росія» с. Станилівка, Погребищанського район, Вінницької області, для передпосівної обробки насіння соняшника гібриду Ніом, використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим – Агро»:

 

Препарат

Норма внесення

1

Біокомплекс «Соняшник»

6,0 л/т

В контролі для передпосівної обробки насіння соняшнику використали наступні препарати: 

 

Препарат

Норма внесення

1

Круїзер (тіаметоксам)

10 л/т

Посів здійснили 18 квітня, на глибину 4 см, норма висіву – 4,5 кг/га Площа дослідної ділянки 5 га. Технологія вирощування соняшнику на контролі (без обробки) та у всьому масиві загально прийнята у господарстві. 

 

По вегетації в обох варіантах використали наступні препарати:

Препарат

Норма внесення, л/га

 

обробка в фазу зірочки

 

1

Нановіт Бор

1,0

2

Ярило Олійний

1,8

3

Фрегат (цімаксоніл+діметоморф)

1,0

При виїзді на дослідні ділянки були спостерігали наступні особливості в розвитку рослин соняшника: 

 Фаза 6 листків та Фаза формування кошика

(справа – контроль, зліва – варіант з обробкою комплексом препаратів MAStech. В варіанті з обробкою рослини відмічаємо кращий розвиток рослин, більший розвинений листовий апарат та  діаметр кошика).

 

Рослини соняшника з дослідного варіанту мали кращий розвиток, як кореневої системи так надземної маси, мали більшу площу листової пластинки, що в подальшому впливало на продуктивність культури.

Відбір проведений у фазу формування кошика також свідчив про кращий розвиток рослин із дослідного варіанту. Так, рослини з варіанту з обробкою препаратами характеризувались більшим діаметром суцвіттям. Також у фазу бутонізації відмічали кращий розвиток рослин соняшнику. 

Фото 1 Вплив різних варіантів на розвиток рослин соняшника (справа – контроль, зліва – варіант з обробкою комплексом препаратів MAStech. В варіанті з обробкою рослини відмічаємо, кращий розвиток рослин та більшу кореневу систему).

Фото 2 Дослідна ділянка перед збиранням (зліва – контроль, справа – варіант з обробкою комплексом препаратів MAStech. В варіанті з обробкою рослини кращий розвиток рослин).

 

На період складання акту зібрано соняшника на площі 10 га (з них контроль 5 га). На даній площі відмічено наступне:

Таблиця 1. Вплив різних варіантів на урожайність соняшнику гібриду Ніом Урожайність зерна (вологість 12 %).

Варіант

Урожайність,

ц/га

Прибавка, ц/га

 

Контрольній варіант 

 

1

Стандартна технологія ТОВ «Росія»

19,3

-//-

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

24,2

+4,9

Таким чином, застосована технологія ТОВ ТД «Ензим – Агро» забезпечила приріст урожайності соняшника на 4,9 ц/га або 25,3 %. 

При порівнянні економічної ефективності застосованих технологій встановили наступні особливості:

Таблиця 2. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій.

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/л.кг.

 

витрати грн/га

 

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/л.кг.

 

витрати грн/га

 

Обробка насіння

1

Круізер – 10 л/т

1081

48,6

Біокомплекс Соняшник

– 6 л/т

1680

45,4

Обробка посівів

1

Нановіт Бор – 1,0 л/га

109

109

Нановіт Бор – 1,0 л/га

109

109

2

Ярило олійний –

1,5 л/га

60

90

Ярило олійний – 1,5 л/га

60

90

3

Фрегат – 1,0 л/га

408

408

Фрегат – 1,0 л/га

408

408

Загальні витрати             655,6 грн/га

Загальні витрати               652,4грн/га

Таблиця 3. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (при закупівельній ціні 8450 грн/т https://prometey.org.ua/prodati-zerno/ на 21.10.2015)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

16308,5

15652,9

–//–

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

20449

19796,6

+ 4143,7

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив прибуток на рівні 4143,7 грн/га, порівняно з показниками контролю.