Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ - АГРО» на сої в умовах органічного виробництва

В 2015 році в ДП ДГ «Сквирське» Інституту агроекології і природокористування м. Сквира, Сквирського району, Київської області для передпосівної обробки насіння сої сорту Сузір’я, використали комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро»:

 

Препарат

Норма внесення

1

БіоМаг - Соя 

 

2,8 л/т

2

Фітодоктор

 

1,0 л/т

Біофосфорин

 

1,5 л/т

4

Урожай Старт

 

0,1 л/т

В контролі для передпосівної обробки насіння сої жодні препарати не використовувались, оскільки дослідження проводили за умов органічного виробництва, де використання хімічних засобів виробництва заборонене. 

Посів здійснили 11 травня, на глибину 4 см. Норма висіву – 200 кг/га. Площа дослідної ділянки 0,26 га. При цьому слід відмітити, що посів проводили у сухий ґрунт (вологість ґрунту на рівні 28 – 32 %), що створює несприятливі умови для формування бульбочок. 

По вегетації у дослідному варіанті вносили наступні препарати:

Препарат

Норма внесення

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро» (фаза бутонізації).

1

Фітодоктор

1,0 л/га

2

Триходермін

2,0л/га

3

Урожай Органік

1,5 л/га

В контрольному варіанті додаткових обробок по вегетації не проводили.

При виїзді на дослідну ділянку 10 червня були відібрані зразки рослин сої з дослідної та контрольної ділянки (фото 1).  

Фото 1. Вплив комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим-Агро» на розвиток рослин та формування симбіотичної системи. (зліва: рослини оброблені комплексом препаратів MAStech мають більш розвинену кореневу систему, та більшу зелену масу).

У дослідному варіанті відмічали формування, достатньої кількості кореневих бульбочок. (фото 2). 

Фото 2. Вплив комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим-Агро» на формування симбіотичної системи.

Проведені дослідження свідчать, що застосований комплекс препаратів для передпосівної обробки насіння сої сприяв формуванню бульбочок в кількості від 9,0 до 21,0 од. на рослину. При цьому рослини дослідного варіанту дещо перевищували за показниками висоти (на 2,2 см) рослини з контрольного варіанту (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» на розвиток рослин та формування симбіотичного апарату рослин сої. 

Варіанти

Висота рослин, см

Кількість кореневих

бульбочок, од./рослин.

1. Без обробки препаратів

31,2

0,0

2. Технологія ТОВ ТД «Ензим -

Агро»

33,4

9,0 – 21,0

На період складання акту 3.10.2015 зібрано сої на площі 0,52 га (з них контроль 0,26 га). На даній площі відмічено наступне:

Таблиця 2. Вплив комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» на урожайність рослин сої сорту Сузір’я. Урожайність зерна (вологість 17 %).

Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка, ц/га

 

Контрольній варіант

 

1

Без обробки препаратів

12,3

-//-

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

14,2

1,9

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив приріст урожайності сої сорту Сузір’я на 1,9 ц/га або 15,4 %, по відношенню до показників контрольного варіанту. 

Одним з основних показників ефективності застосованої технології є її економічна доцільність:

 

Таблиця 3. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій. 

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/кг.л.

 

витрати грн/га

 

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/кг.л.

 

витрати грн/га

 

Обробка насіння

1

 

 

 

Бімомаг – Соя – 2,8 л/т

195

109,2

2

 

 

 

Фітодоктор 1,0 л/т

199

39,8

3

 

 

 

Біофосфорин 1,5 л/т

175

52,5

4

 

 

 

Урожай старт 0,1 л/т

505

10,2

Обробка посівів

1

 

 

 

Фітодоктор – 1,0 л/га

198

198

2

 

 

 

Триходермін – 2,0 л/га

98

196

3

 

 

 

Урожай Органік 1,5 л/га

49

49

Загальні витрати                 0 грн/га

Загальні витрат                    654,7грн/га

 

Таблиця 2. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на сою на 19.10. складає 9137 грн/т

https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

11238,5

11238,5

–//–

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

12974,5

12319,8

+ 1081,3

 

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив прибуток на рівні 1081,3 грн/га, порівняно з показниками контролю.