Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ АГРО» на сої на базі господарства ФГ Сад ОК

В 2015 році в ФГ Сад Ок, с. Заболочівка, Коростишівського району, Житомирської області для передпосівної обробки насіння сої сорту Медісон, використали комплекс препаратів MAStech – Старт від ТД ТОВ «Ензим - Агро»:

 

Препарат

Норма внесення

1

БіоМаг - Соя 

 

2,8 л/т

2

Фітодоктор

 

1,0 л/т

Біофосфорин

 

1,5 л/т

4

Урожай Старт

 

0,1 л/т

5

Адюмакс

 

0,01л/т

В контролі для передпосівної обробки насіння сої використали наступні препарати:

Препарат

Норма внесення

1

БіоМаг - Соя 

2,8 л/т

2

Максим XL(флудиоксоніл + металаксил–М)

1,0 л/т

Посів здійснили 19 травня. Площа дослідної ділянки 12 га.

 

По вегетації вносили наступні препарати:

Препарат

Норма внесення

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро» (фаза 3-4 листків).

1

Урожай ТК

1,5 л/га

2

Гумат калію 12%

0,5 л/га

3

Адюмакс

0,1 л/га

4

Базагран (бентазон)

2,5 л/га

 

Контрольний варіант (технологія ФГ Сад ОК) 

1

Базагран (бентазон)

2,5 л/га

2

Хармоні (тифенсульфурон-метил)

8 г/га

3

Нутріван 18-18-18 +4MgO

2 кг/га

4

Нутріван Бор

1 кг/га

 

При виїзді на дослідну ділянку 3 липня були відібрані зразки рослин сої з дослідної та контрольної ділянки (фото 1, 2 та 3). При цьому слід відмити, що рослини у варіанті з застосуванням комплексу препаратів згідно технології MAStech були краще розвиненими, порівняно з варіантом з застосуванням інокулянту разом з хімічним фунгіцидом.

Фото 1. Вплив комплексу препаратів MAStech-СТАРТ на розвиток рослин та формування симбіотичної системи. (зліва: рослини оброблені комплексом препаратів MAStech  мають більш розвинену кореневу систему, та більшу зелену масу).

В обох варіантах відмічали формування симбіотичної системи на достатньому рівні (фото 2 і 3).  

Фото 2. Вплив комплексу препаратів MAStech-СТАРТ на формування симбіотичної системи. (при обробці комплексом препаратів MAStech спостерігають формування більшості бульбочок на головному корені).

Фото 3. Вплив передпосівної обробки насіння сої інокулянтом Біомаг – соя та хімічного фунгіциду на формування кореневих бульбочок. (застосування хімічного протруйника зменшувало кількість бульбочок, при цьому значна їх кількість утворювалась на бічному корені).

 

При порівнянні впливу дослідних варіантів на формування симбіотичної системи встановлено, що застосування технології MAStech сприяло формуванню більшої кількості кореневих бульбочок (табл. 1). Всі бульбочки були червоного кольору, що свідчить про їх азотфіксуючу активність.

 

Таблиця 1. Вплив різних варіантів обробки насіння сої на формування симбіотичного апарату.

Варіант

Кількість бульбочок, од./рослину

1. Біомаг – Соя +Максим XL

21,0 – 32,0

2. MAStech-СТАРТ

29,0 – 44,0

Фото 4. Загальний вид дослідної ділянки перед збиранням урожаї

На період складання акту 19.10.2015 зібрано сої на площі 22,0 га (з них контроль 10,0 га). На даній площі відмічено наступне:

 

Таблиця 2. Вплив комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» на урожайність рослин сої сорту Медісон. 

Урожайність зерна (вологість 15 %).

Варіант

Урожайність,

ц/га

 

Прибавка, ц/га

 

Контрольній варіант

 

1

Біомаг – Соя +Максим XL

15,8

 

-//-

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

MAStech-СТАРТ

17,6

 

1,8

 

Таким чином, застосований комплекс препаратів MAStech-СТАРТ забезпечив приріст урожайності сої на 1,8 ц/га або 11,3 %, по відношенню до показників контрольного варіанту (стандартна технологія). При цьому слід зазначити, що посушливі умови 2015 року, що спостерігались в регіоні значною мірою впливали на продуктивність рослин сої. 

В ході дослідження було визначено економічну ефективність запропонованої технології ТОВ ТД «Ензим-Агро»:

Таблиця 3. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій. 

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/кг.л.

 

витрати грн/га

 

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/кг.л.

 

витрати грн/га

 

Обробка насіння

1

Бімомаг – Соя – 2,8 л/т

195

65,5

Бімомаг – Соя – 2,8 л/т

195

65,5

2

Максим – 1,0 л/т

563,1

67,6

Фітодоктор 1,0 л/т

199

23,9

 

 

 

 

Біофосфорин 1,5 л/т

175

31,5

 

 

 

 

Урожай старт 0,1

л/т

505

6,1

 

 

 

 

Адюмакс – 0,01 л/т

600

0,7

Обробка посівів

1

Хармоні – 8г/га

9566, 4

76,5

Базагран – 2,5 л/га

275

687,5

2

Нутріван 18-18-18 – 2 кг/га

60

120

Урожай ТК – 1,5 л/га

90

135

3

Нутріван Бор – 1 кг/га

143,8

143,8

Гумат К – 0,5 л/га

81

40,5

4

Базагран – 2,5 л/га

275

687,5

Адюмакс – 0,1 л/га

600

60

 

 

 

 

Хармоні – 8г/га

9566,4

76,5

Загальні витрати             1160,9 грн/га

Загальні витрати           1127,2грн/га

               

Таблиця 4. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на сою на 19.10. складає 9137 грн/т https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Біомаг – Соя +Максим XL

14436,5

13275,6

–//–

2

MAStech-СТАРТ

16081,1

14953,9

+ 1678,3

Таким чином, застосований комплекс препаратів MAStech-СТАРТ забезпечив прибуток на рівні 1678,3 грн/га, порівняно з показниками контролю.