Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ -АГРО» на озимій пшениці застосованого по фону деструкції пожнивних решток озимого ріпаку

В 2014 році в ТОВ «Рапсодія», с. Струтинка, Липовецького району, Вінницької області, для обробки пожнивних залишків озимого ріпаку, використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим – Агро»:

Препарат

Норма внесення

1

Целюлад 

4,0 л/т

2

Біомаг

0,5 л/т

Біофосфорин

0,5 л/т

4

Сульфат амонію

5 кг/га

В контролі для обробки пожнивних решток озимого ріпаку препарати і мінеральні добрива не використовувались. 

На контрольній та дослідній ділянці висіяли озиму пшеницю сорту Наталка. Для передпосівного обробітку насіння озимої пшениці використали наступний комплекс препаратів:

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»:

 

Препарат

Норма внесення

1

БіоМаг 

 

1,0 л/т

2

Фітодоктор

 

1,0 л/т

Біофосфорин

 

1,0 л/т

4

Урожай Зерно

 

0,5 л/т

Стандартна технологія ТОВ «Рапсодія»:

Препарат

Норма внесення

1

Кінто Дуо (тритіоканазол+прохлораз)

2,5 л/т

Технологія вирощування озимої пшениці на контролі (без обробки) та у всьому масиві загально прийнята у господарстві. По вегетації вносили наступні препарати:

 

Препарат

Норма внесення

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро» .

 

1-а обробка, фаза кінець кущення 

 

1

Дерозал (карбендазим)

0,5 л/га

2

Імпакт (флутріафол)

0,5 л/га

 

2 – а обробка, фаза появи прапорцевого листа

 

1

Триходермін

2,0 л/га

2

Гаубсин

2,0 л/га

3

Урожай Зерно

1,0 л/га

 

3 – обробка, фаза початок колосіння 

 

1

Аякс (тіофанат-метил + епоксіканазол + тебуканазол)

0,6 л/га

 

Технологія ТОВ «Рапсодія»

 

 

1-а обробка, фаза кінець кущення

 

 

1

Дерозал (карбендазим)

 

0,5 л/га

2

Імпакт (флутріафол)

 

0,5 л/га

 

2 – а обробка, фаза появи прапорцевого листа

 

 

1

Акула (пролхлораз + тебуканазол + ципроканазол)

 

0,8 л/га

 

3 – обробка, фаза початок колосіння

 

 

1

Аякс (тіофанат-метил + епоксіканазол + тебуканазол)

 

0,6 л/га

При виїзді на дослідну ділянку 21.05 були відібрані зразки рослин (фото 1). Відмічено наступні особливості в розвитку рослин на контрольному варіанті (технологія ТОВ «Рапсодія») рослини були вищими і мали тонше стебло. В варіанті з застосуванням технології ТОВ ТД «Ензим - Агро», мали більш товще стебло, та більшу ступінь облиствлення. 

Фото 1. Вплив різних варіантів обробітку на розвиток рослин

пшениці озимої (зліва – технологія ТОВ «Рапсодія», справа – технологія ТОВ ТД «Ензим

-Агро» У рослин оброблених комплексом препаратів MAStech відмічають більшу кущистість та більш розвинений листовий апарат).

Суттєвою відмінністю між двома варіантами, який впливає на продуктивність культури є кількість продуктивних стебел. Так, в контрольному варіанті спостерігали закладку 1 – 2 стебел (фото 2), а у дослідному варіанті кількість продуктивних стебел коливалась в межах від 2 до 4 шт. (фото 3). 

Фото 2. Кількість продуктивних стебл в контрольному варіанті

Фото 3. Кількість продуктивних стебл в варіанті з застосуванням технології ТОВ ТД «Ензим -Анро».

На період складання акту  зібрано озимої пшениці на дослідній ділянці на площі 41,0 га ( з них на контроль 31,0 га). Відмічено наступне:

Таблиця 1. Вплив застосованого комплексу ТОВ ТД «Ензим-Агро» на урожайність пшениці озимої сорту Наталка.  Урожайність зерна (вологість 11 %).

Варіант

Урожайність,

т/га

Прибавка, т/га

Класність зерна

Контрольній варіант

 

1

Контроль (ТОВ «Рапсодія»)

7,4

-//-

2-клас

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

8,3

0,9

2-клас

Таким чином, застосована технологія ТОВ «Ензим-Агро» в технології вирощування озимої пшениці на базі ТОВ «Рапсодія», забезпечила приріст урожайності на 0,9 т/г або на 10,8 %. 

Одним із важливих показників застосованої технології є економічна ефективність. 

Таблиця 2. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій. 

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/кг.л.

 

витрати грн/га

 

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/кг.л.

 

витрати грн/га

 

Обробка пожнивних залишків попередньої культури

1

 

 

 

Целюлад – 4,0 л/га

90

180

2

 

 

 

БіоМаг – 0,5 л/га

150

45

3

 

 

 

Біофосфорин – 0,5 л/га

174

43,5

4

 

 

 

Гумат К – 1,0 л/га

81

81

5

 

 

 

Сульфат амонію – 5 кг/га

6,8

34

Передпосівна обробка насіння

1

Кінто Дуо – 2,5 л/т

233,6

146

Фітодоктор – 1,0 л/т

198

49,5

 

 

 

 

Біомаг – 1,0 л/т

150

37,5

 

 

 

 

Біофосфорин – 1,0 л/т

174

43,5

 

 

 

 

Урожа Зерно – 0,5 л/т

90

11,3

Обробка посівів

1

Дерозал – 0,5 л/га

276

138

Дерозал – 0,5 л/га

276

138

2

Імпакт – 0,5 л/га

270

135

Імпакт – 0,5 л/га

270

135

3

Акула – 0,8 л/га

551,3

441

Аякс – 0,6 л/га

576,7

346

4

Аякс – 0,6 л/га

576,7

346

Триходермін – 2,0 л/га

96

192

 

 

 

 

Гаубсин – 2,0 л/га

66

132

 

 

 

 

Урожай Зерно -1,0 л/га

90

90

Загальні витрати              1206 грн/га

Загальні витрати            1426,3 грн/га

               

Таблиця 3. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на 19.08 на пшеницю 2-го класу 3250 грн/га)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

24050

22844

–//–

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

26975

25548,7

+ 2704,7

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив приріст прибутку на 2704,7 грн/га, порівняно з показниками контролю.