Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ АГРО» на кукурудзі по фону застосування деструкторів

В 2014 році в ТОВ Біле Озеро, Черкаської області, Лисеньського району, с. Виноград, для обробки пожнивних залишків кукурудзи, використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим – Агро»:

Препарат

Норма внесення

1

Целюлад 

4,0 л/га

2

Біомаг

0,6 л/га

Біофосфорин

0,6 л/га

4

Гумат калію 12%

1,0 л/га

В 2015 році в ТОВ Біле Озеро по фону деструкторів заклали демонстраційний дослід з кукурудзою для передпосівної обробки насіння кукурудзи гібриду Канзас протруєне препаратом Максим XL(флудиоксоніл + металаксил–М), використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим - Агро»:

Препарат

Норма внесення

1

Біокомплекс «Кукурудза»

6,0 л/т

2

Біокомплекс ТК

0,3 кг/на га норму насіння 

3

Контроль

без обробки насіння

Посів здійснили 30 травня, норма висіву 17,4 кг/га. Площа дослідних ділянок по 10 га. 

По вегетації вносили наступні препарати:

Препарат

Норма внесення

Дослідні варіанти 1 – 2 ( технологія ТОВ ТД «Ензим-Агро»)

1

Базагран (бентазон)

2,0 л/га

2

Гаубсин

1,5 л/га

3

Триходермін

2,0 л/га

4

Урожай Цинк

1,0 л/га

5

Гумат калію 12%

0,5 л/га

6

Адюмакс

0,05 л/га

Контрольний варіант 3 (стандартна технологія ТОВ Біле Озеро)

1

Базагран (бентазон)

2,0 л/га

При виїзді на дослідні ділянки 12 червня були відібрані зразки рослин кукурудзи з дослідної та контрольної ділянки (фото 1, 2 та 3).

Фото 1. Загальний вигляд посівів кукурудзи ТОВ Біле Озеро (зліва – контроль, справа – варіант з обробкою біокомплексом «Кукурудза». В варіанті з обробкою рослини відмічаємо кращий стан посівів, кращий розвиток рослин).

Фото 2. Вплив обробітку на розвиток кореневої системи кукурудзи гібриду Канзас (Біокомплекс «Кукурудза») (зліва: рослини оброблені комплексом препаратів MAStech мають більш розвинену кореневу систему).

Фото 3. Вплив обробітку на розвиток кореневої системи кукурудзи гібриду Канзас (Біокомплекс ТК). (зліва: рослини оброблені комплексом препаратів MAStech мають більш розвинену кореневу систему).

Слід відмітити, що рослини у варіантах з обробкою біокомплексами мали більш розвинену кореневу систему, при цьому відмічали кращий розвиток як кореневої системи, так і додаткових коренів.  

На період складання акту 10.11.2015 зібрано кукурудзи на площі 30 га ( з них контроль 10 га) . На даній площі відмічено наступне:

Таблиця 1. Вплив застосованого комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим-Агро» на урожайність кукурудзи. (вологість 18,3 %)

Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка, ц/га

 

Контрольній варіант

 

1

Без обробки препаратів (біологічними)

73,0

-//-

 

Дослідні варіанти ТД «Ензим-Агро»

 

2

Біокомплекс «Кукрудза»

79,7

+ 6,7

3

Біокомплекс ТК

92,0

+ 19,0

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим-Агро» забезпечив приріст урожайності на 6,7 ц/га, або 9,2 % при використанні біокомплексу «Кукурудза» та на 19,0 ц/га або 26,0 % при використанні біокомплексу ТК по відношення до відповідних показників контролю.

Важливим показником, доцільності застосованої технології є її економічна ефективність (табл. 2 та 3).

Таблиця 3 Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на кукурудзу на 19.11 складає 3430 грн/т https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

25039

23853,6

–//–

2

Біокомплекс «Кукурудза»

27337,1

25642,8

+ 1789,2

3

Біокомплекс ТК

31556

29775,4

+ 5921,8

Таким чином, застосовані комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив прибуток на рівні 1789,2 грн/га при застосуванні Біокомплексу «Кукурудза» та на рівні 5921,8 грн/га при застосуванні Біокомплексу ТК , порівняно з показниками контролю.