Результати порівняння ефективності хімічних фунгіцидів з комплексом препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ -АГРО» при обробці насіння озимої пшениці на базі НПЦ-ЛЕМБКЕ

В 2015 році в НПЦ-ЛЕМБКЕ с. Ленінське, Сквирський район, Київської області для передпосівної обробки насіння пшениці сорту Скаген використали  різні варіанти комплексів препаратів ТД ТОВ «Ензим - Агро»:

№ Варіанту

Препарат

Норма внесення

1

Фітодоктор

2,0 л/т

Урожай Зерно 

1,0 л/т

2

Біофосфорин

1,5 л/т

Фітодоктор

1,5 л/т

3

Фітодоктор

1,5 л/т

Біофосфорин

1,5 л/т

Урожай Зерно

1,0 л/т

В контролі для обробки насіння пшениці використали наступні препарати: 

Препарат

Норма внесення

Кінто Дуо (тритіоканазол+прохлораз)

2,5 л/т

Посів здійснили в вересні 2014 р., норма висіву 200 кг/га Площа облікової  ділянки по кожному варіанту 15 м2. Технологія вирощування пшениці у всьому масиві загально прийнята у господарстві. На період складання акту озиму пшеницю зібрали зі всієї площі. При визначенні урожайності встановлено наступні результати:

При виїзді на  дослідну ділянку помічено, що у варіантах з обробкою насіння озимої  пшениці характеризувались кращими сходами (фото 1):  

Фото 1 Вплив різних варіантів обробки на стан посівів (червоні стрілки – варіанти з обробкою біологічними препаратами, сині стрілки – хімічний протруйник. У варіанті з обробкою біологічними препаратами відмічають кращий стан посівів та більшу зелену масу).

Таблиця 1. Вплив застосованого комплексу ТОВ ТД «Ензим-Агро» на урожайність пшениці озимої сорту Скаген.

Варіант

Урожайність,

т/га

Прибавка, т/га

Контрольній варіант

 

1

Контроль (Кінто Дуо)

4,63

-//-

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Фітодоктор + Урожай Зерно 

5,08

0,45

3

Біофосфорин + Фітодоктор

5,16

0,53

4

Фітодоктор + Біофосфорин + Урожай Зерно

5,55

0,92

Таким чином, застосовані комплекси ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечували приріст урожайності пшениці на 0,45 – 0,92 т/га, порівняно з хімічним фунгіцидом Кінт Дуо. При порівнянні економічної ефективності встановлено наступні особливості: 

Таблиця 2. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій. 

Препарат

Вартість за л (кг)

Вартість, грн/га

1

Кінто Дуо – 2,5 л/т

333,1

166,6

2

Фітодоктор – 1,5 л/т 

198

77,4

Урожай Зерно – 1,0 л/т

90

3

Біофосфорин – 1,5 л/т

198

111,6

Фітодоктор – 1,5 л/т

174

4

Фітодоктор – 1,5 л/т 

198

129,6

Урожай Зерно – 1,0 л/т

90

Біофосфорин – 1,5 л/т

174

 

Таблиця 3. Економічна ефективність застосованих агрозаходів

(середня закупівельна ціна на 19.08 на пшеницю 2-го класу 3250 грн/га)

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆, ± грн/га

1

Контроль (Кінто Дуо)

15047,5

14880,9

–//–

2

Фітодоктор + Урожай Зерно

16510

16432,6

+ 1551,7

3

Біофосфорин + Фітодоктор

16770

16658,4

+ 1777,5

4

Фітодоктор + Біофосфорин + Урожай Зерно

18037,5

17907,9

+ 3027

Таким чином, застосований комплексів препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив приріст прибутку на 1551,7 – 3027 грн/га, порівняно з показниками контролю. Найбільший приріст забезпечував повний комплекс на 20,3 % до показників контролю і на 7,5 – 9,0 % до інших дослідних варіантів.