Порівняння ефективності елементів технології MAStech бобові при вирощувані сої на демонстраційному полігоні «Соєвий вік».

 

В 2015 році на демонстраційному полі «Соєвий вік», яке знаходиться в м. Кіровограді, Кіровоградської області було закладено дослід по вивченню ефективності різних елементів технології MAStech бобові для передпосівної обробки насіння сої сорту Мавка: 

№ варіанту

Препарат

Норма внесення, л/т

1

Контроль без обробки

-//-

2

БіоМаг – соя 

2,8

3

БіоМаг – соя 

2,8

Біофосфорин

1,5

4

БіоМаг – соя 

2,8

Біофосфорин

1,5

Фітодоктор 

1,0

Урожай Старт

0,1

5

БіоМаг – соя 

2,8

Біофосфорин

1,5

Фітодоктор 

1,0

Урожай Старт

0,1

Посів здійснили 13 травня, норма висіву 150 кг/га, глибина загортання 3 4 см. 

По вегетації вносили наступні препарати тільки у 5 варіанті:

Препарат

Норма внесення

 

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро» (фаза 1-3 листки)

1

Урожай ТК

1,5 л/га

2

Гумат калію 12%

0,5 л/га

3

АдюМакс

0,05 л/га

 

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро» (фаза бутонізації)

1

Фітодоктор

1,0 л/га

2

Триходермін

2,0 л/га

3

Урожай Бор

1,0 л/га

4

Гумат калію 12%

0,5 л/га

5

Адюмакс

0,05 л/га

При виїзді на демонстраційну ділянку 26 червня були відібрані зразки рослин сої. В усіх варіантах рослини сої були добре розвинені (фото 1). 

Фото 1. Загальний вигляд посівів сої на демонстраційному полігоні ТД «Соєвий вік».

Оскільки на дослідному полі тривалий час вирощували сою, то у ґрунті сформувалась стійка місцева популяція ризобій сої. Тому за оптимальних умов (наявність достатньої кількості ґрунтової вологи), кореневі бульбочки формувались у всіх варіантах (фото 2 та 3).  

Фото 2. Вплив різних варіантів на формування соєво-ризобіального симбіозу (зліва направо, контороль, Біомаг – соя, Біомаг – соя + Біофосфорин,

MAStech – старт, MAStech – старт + MAStech – лист рослини оброблені комплексом препаратів MAStech мають більш розвинену кореневу систему). 

Фото 3 Вплив комплексу MAStech – старт на формування

симбіотичної системи. (в варіанті з обробкою  комплексом препаратів MAStech відмічають формування значної кількості бульбочок на головному корені).

Також було визначено кількість бульбочок сформованих на коренях рослин за різних варіантів обробітку (табл. 1). Результати свідчать, що в усіх варіантах симбіотичний апарат сформований на достатньому рівні. 

Таблиця 1. Вплив різних варіантів на формування кореневих бульбочок 

Варіант

Кількість бульбочок, од./рослин.

1. Контроль (без обробітку)

18,0 – 27,0

2. Біомаг - Соя

16,0 – 39,0

3. Біомаг – Соя + Біофосфорин

22,0 – 35,0 

4. MAStech – старт

17,0 – 41,0 

5. MAStech – старт + MAStech – лист

23,0 – 44,0

У фазу наливу бобів (14 серпня) відмічено, що рослини у варіанті з обробкою посівів сої (повний комплекс MAStech) рослини сої значно переважали рослини з контрольного варіанту (фото 4).  

Рослини з дослідної ділянки (висота Рослини з контрольної ділянки 70-75 см),(з ділянки ензим агро висота 55-60 см)

13 вересня було проведено збір урожаю на всій площі дослідної ділянки. На даній площі відмічено наступне:

Таблиця 2. Вплив різних варіантів на урожайність сої сорту Мавка 

Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка, ц/га

1

Контроль (без обробітку)

20,5

-//-

2

Біомаг - Соя

21,4

+ 0,9

3

Біомаг – Соя + Біофосфорин

22,2

+ 1,7

4

MAStech – старт

22,4

+ 1,9

5

MAStech – старт + MAStech – лист

24,8

+ 4,3

Таким чином, застосовані препарати ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечували приріст урожайності в межах від 0,9 до 4,3 ц/га або на 4,4 до 20,9 % порівняно з контролем без обробки. Найвищий приріст урожайності отримано у варіанті з використанням повного комплексу MAStech – старт + MAStech – лист на 4,3 ц/га (або 20,9 %). 

При порівнянні показників економічної ефективності встановлено, наступні особливості:

Таблиця 3. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій.  

Варіант

Вартість комплексу, грн/га 

1. Контроль (без обробітку)

0

2. Біомаг - Соя

81,9

3. Біомаг – Соя + Біофосфорин

121,9

4. MAStech – старт

159,2

5. MAStech – старт + MAStech – лист

 

 

930,2

 

Таблиця 4. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на сою на 19.10. складає 9137 грн/т https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

1. Контроль (без обробітку)

18730,9

18730,9

–//–

2

2. Біомаг - Соя

19553,2

19471,3

+740,4

3

3. Біомаг – Соя + Біофосфорин

20284,1

20162,2

+1431,3

4

4. MAStech – старт

20466,9

20307

+ 1576,1

5

5. MAStech – старт + MAStech – лист

22659,8

21729,6

+ 2998,7

Таким чином, застосовані  комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро», забезпечили додатковий прибуток в межах від 740,4 до 2998,7 грн/га, порівняно з показниками контрольного варіанту. Застосування повного комплексу підвищувала додатковий прибуток в більш ніж 4 рази порівняно з варіантом з застосуванням лише одного інокулянту Біомаг - Соя.