Результати використання комплексу препаратів ТОВ ТД «ЕНЗИМ АГРО» на кукурудзі в умовах органічного виробництв На гібриді кукурудзи Пустоварівський СВ 280

В 2015 році в ДП ДГ «Сквирське» Інституту агроекології і природокористування м. Сквира, Сквирського району, Київської області для передпосівної обробки насіння кукурудзи гібриду Пустоварівський СВ 280, використали комплекс препаратів ТД ТОВ «Ензим - Агро»:

Препарат

Норма внесення

1

Фітодоктор

1,0 л/т

2

Біофосфорин

1,5 л/т

Урожай старт

0,5 л/т

4

Гумат калію 12%

0,5л/т

5

АдьюМакс

0,01л/т

В контролі для передпосівної обробки насіння кукурудзи жодні препарати не використовувались, оскільки дослідження проводили за умов органічного виробництва, де використання хімічних засобів виробництва заборонене. 

Посів здійснили 20 травня, норма висіву 21 кг/га, на глибину 3 см. Площа дослідної ділянки 0,19 га. 

По вегетації вносили у дослідному варіанті наступні препарати:

Препарат

Норма внесення

Витрати робочої рідини

Агрегат

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»(24.06.2015)

 

1

Гаубсин

1,5 л/га

200 л/га

МТЗ – 82 + ОП-2000 

2

Триходермін

2,0 л/га

3

Урожай Органік

1,0 л/га

В контрольному варіанті додаткових обробок по вегетації не проводили.

При виїзді на дослідну ділянку 10 червня були відібрані зразки рослин кукурудзи з дослідної та контрольної ділянки (фото 1).   

Фото 1. Рослини кукурудзи відібрані з дослідної ділянки ДПДГ Сквирське Інституту агроекології і природокористування м. Сквира (зліва:

рослини оброблені комплексом препаратів MAStech мають більш розвинену кореневу систему).

При цьому слід відмітити, що рослини у варіанті з обробкою комплексом препаратів мали більш розвинену кореневу систему, що є наслідком покращення фосфорного живлення при застосуванні препарату на основі фосформобілізуючих бактерій. У дослідному варіанті відмічали підвищення показників енергії проростання та дружності появи сходів.

Як свідчать проведенні дослідження варіант з використанням комплексу препаратів переважав контроль за основними  показниками структури урожаю, що впливають на продуктивність культури (табл. 1, фото 2).

Таблиця 1. Вплив комплексу мікробіологічних препаратів на показники структури урожаю кукурудзи.

Варіант

Маса 1000 насінин, г. 

Кількість рядків,  од.

Кількість насінин в рядку, од.

Контроль

387,6 г 

15,3

34,9

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

396,0 г 

16,6

40,4

 

Фото 2. Вплив використаного комплексу препаратів на розвиток качанів. (зліва: качани відібрані з рослини оброблених комплексом препаратів MAStech мають більш довжину).

На період складання акту зібрано кукурудзи на площі 0,38 га ( з них контроль 0,19 га). На даній площі відмічено наступне:

Таблиця 2. Вплив застосованого комплексу препаратів ТОВ ТД «Ензим-Агро» на урожайність кукурудзи. Урожайність зерна (вологість 28,3 %)

Варіант

Урожайність, ц/га

Прибавка, ц/га

 

Контрольній варіант

 

1

Контроль (без обробки)

54,7

-//-

 

Дослідний варіант ТД «Ензим-Агро»

 

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

59,5

+ 4,8

Таким чином, застосований комплекс препараті ТОВ ТД «Ензим-Агро» забезпечив приріст урожайності на 4,8 ц/га, або 8,8 % по відношення до відповідних показників контролю.

Важливим показником, доцільності застосованої технології є її економічна ефективність:

Таблиця 3. Вартість застосованого комплексу препаратів за різних технологій. 

Контрольний варіант

Дослідний варіант

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/л.кг

 

витрати грн/га

 

Препарат, норма внесення л/га(т)

вартість грн/л.кг

 

витрати грн/га

 

Обробка насіння

 

 

 

 

Фітодоктор 1,0 л/т

199

4,2

 

 

 

 

Біофосфорин 1,5 л/т

175

5,5

 

 

 

 

Урожай старт 0,5 л/т

505

5,3

 

 

 

 

Гумат К  0,5 л/т

80

0,8

 

 

 

 

Адюмакс – 0,01 л/т

599

0,1

Обробка посівів

 

 

 

 

Гаубсин – 1,5 л/га

66

99

 

 

 

 

Триходермін – 2,0 л/га

98

196

 

 

 

 

Урожай Органік 1,0 л/га

49

49

Загальні витрати                 0 грн/га

Загальні витрати             359,9 грн/га

Таблиця 4. Економічна ефективність застосованих агрозаходів (середня закупівельна ціна на кукурудзу на 19.11 складає 3430 грн/т

Варіант

Прибуток, грн/га

Чистий прибуток, грн/га

∆,

± грн/га

1

Контроль

18762,1

18762,1

–//–

2

Технологія ТОВ ТД «Ензим - Агро»

20408,5

20048,6

+ 1286,5

Таким чином, застосований комплекс препаратів ТОВ ТД «Ензим - Агро» забезпечив прибуток на рівні 1286,5 грн, порівняно з показниками  контролю.