Деструктор нафтозабруднень ДНЗ

Ладижинський завод препаратів мікробіологічного смнтезу «Ензим» випускає комплексний біопрепарат-деструктор нафтозабруднень ДНЗ, який застосовується в СНД з 1992р. (раніше Деворойл, Дінал®) і служить для реабілітації навколишнього середовища, що зазнало впливу нафтозабруднень і супутніх техногенних факторів (пластових солей, важких металів, радіонуклідів, промивних та бурових розчинів).

Препарат ДНЗ багаторазово (в 5-10 разів) інтенсифікує природні процеси розкладання (асіміляціі, утилізації) вуглеводневих полютантів і супутніх солей, сприяє детоксикації та біоремідіаціі навколишнього середовища.

Ефективність препарату ДНЗ автономно і в розроблених біотехнологіях підтверджена результатами великомасштабних (4000-8000 т) і пілотних робіт в Україні і Російській Федерації з ліквідації аварійних розливів нафти / газойлю на ґрунті і водоймах, нафтошламових комор, нафтоловушок: на об'єктах ВАТ "Укрнафта" (НГВУ "Охтирканафтогаз", "Полтаванафтогаз", "Долинанафтогаз", "Чернігівнафтогаз"), в Сумській обл., Полтавській обл., Івано-Франківськії обл., Донецькій обл., Київськії обл. та Російської Федерації (Ханти-Мансійський АО (Талінске м/р), ВАТ "Пермьнефть" (Кокуйське м/р), "Башнефть" (НГВУ "Туймазинефть"), "Удмурднефть" та ін.).

Препарат ДНЗ в Україні випускається по ТУ У 24.1-32813696-006: 2006, має санітарно-епідеміологічні експертизи МОЗ України та висновки профільних НДІ, діючі та запатентовані технології застосування і комплексний екологічний контроль (структурно-груповий склад і молекулярно-масовий розподіл в/в, біохімічний і мікробіологічний контроль і т.д.). У разі використання ДНЗ для ліквідації застарілих нафтозабруднень, комор і ін. нафтовмісних відходів (1,2,3,4 класів небезпеки) препарат ДНЗ в Україні застосовується в технологіях з Ліцензією Мінприроди України.

Препарат ДНЗ випускається в стерильних умовах на спеціальному мікробіологічному обладнанні і має 5 (п'ять) основних товарних форм: культуральна рідина, порошок, три базових форми іммобілізованних на інертних носіях екологічного спектра (вологість не більше 15%; титр не менше 1,0 • 108 кл/мл; термін зберігання 6; 12 місяців відповідно при збереженні властивостей протягом 39 місяців). При виробництві ДНЗ враховується різноманітна етіологія (походження), структурно-груповий і гомологічний склад вуглеводнів, регіон, обсяг і вік нафтозабруднень та ін.

Склад: в основі препарату ДНЗ спеціально підібрана високоефективна асоціація природних штамів вуглеводноокисляючої мікрофлори й екологічно доцільні органо-мінеральні сполуки, в т.ч. макро- і мікроелементи.

У складних або нестандартних випадках застосування ДНЗ здійснюється з авторським чи еколого-технологічним супроводом, що дозволяє замовнику вирішувати питання біодеструкції нафтозабруднень і біоутилізації нафтошламомас (застарілі розливи, окислені та важкі фракції в/в, нафтовідходи 1-4 класів небезпеки, температурні діапазони) та здавати об'єкти (території) контролюючим організаціям (Мінекології, МОЗ та МінАПК). У діючі технологічні роботи входить комплексний екологічний контроль (державний, галузевий, виробничий) та узгоджена незалежна екологічна експертиза.

У порівнянні з відомими препаратами в Росії: «Путидойл», «Олеворин», «Нафтокс», «Uni-rem», «Родер», «Родотрин», «Центрин», «Псевдомин», «Дестройл», «Бациспецин», «Микромицетв», «Лидер», «Валентис», «Деворойл», в Білорусі - «Родобел», «Родобел-Т», в Україні - «Десна», «Еколан», «Еконадін», «Барс», «Родекс», «Консорціум мікроорганізмів», «Simbinal», «Жемчуг» та ін., в складі яких в основному 1-2 штаму вуглеводноокисляючої мікрофлори в кількості до 10-100 г культуральної рідини на 1 кг препарату, і які іммобілізовані на одному носії ( деревне вугілля, торф, перліт, річковий пісок, вермикуліт і ін. з добавками курячого посліду, тирси, крейди, вапна, азотно-фосфорних сільськогосподарських добрив) препарат ДНЗ має ряд істотних переваг.

Діапазон застосування препарату:

 • ліквідація аварійних розливів нафти та нафтопродуктів на ґрунтах, водоймах, акваторіях, дорожніх, бетонних та металевих покриттях;
 • знезараження водойм від сирої нафти та практично всіх видів палив (аварійні розливи, стічні та баластні води);
 • очистка нафтових збірників, цистерн і танкерів;
 • деструкція поверхневої вуглеводневої плівки в бурових і шламових коморах;
 • очистка територій та стоків аеропортів, військових баз, ж/д депо, мийних і заправних станцій;
 • біодеструкція виробничих забруднень нафтобаз і заправок (нафтоловушки, розливи на території, забрудненість технологічного обладнання);
 • біоутилізація нафтовідходів (комори, відстійники);
 • біоремідіація ("лікування", відновлення) техногенно порушених ґрунтів до стандартних агробіохімічних, мікробіологічних і фітохарактеристик.

Переваги препарату:

 • ДНЗ І гр. (Порошок, культуральна рідина (КР)) - це чиста жива біомаса вуглеводеньокисляючої мікрофлори, яка вирощена в стерильних умовах з титром не менше 1,0х108 кл/г (кл/мл) і зберігається протягом не менше 12 місяців (КР- 6 місяців ). В процесі виробництва мікробна асоціація проходить серію адаптивних модифікацій, що додатково підвищує ефективність і розширює спектр дії.
 • Особливістю всіх форм і особливо іммобілізованих форм (3-х базових і ДНЗ-універсальний) є те, що вони розроблені на основі практичного досвіду роботи на нафтопромислах України і РФ (з 1992р.) З урахуванням можливості цілорічного застосування (сезони, склад нафт/шламів, температурні перепади (-50 + 50 ° С) для ліквідації різних нафтозабруднень в водоймах (поверхня, донні відкладення, "шоколадний мус", берегова лінія) і в ґрунті (в т.ч. локалізація забруднень із створенням біосорбційного екрану для запобігання попадання полютантів в підземні ґрунтові води). Товарна форма "ДНЗ - біоремідіатор" (3 базова форма) розроблена для повного відновлення техногенних ґрунтів (агробіохімічні, мікробіологічні і фенологічні характеристики) по типу "зеленої галявини". Відмінність іммобілізованих форм ДНЗ (ДНЗ ІІ гр.) - у вигляді інертних носіїв використовується комплекс сорбентів (в т.ч. і торф), меліорантів, аераторів і ін., що дозволяє комплексно вирішувати наявні проблеми.
 • До складу препарату входять природні штами мікрофлори, що мають температурний діапазон життєздатності -50 + 50°С і температурний оптимум +1 + 40°С.
 • ДНЗ стійкий до різких коливань температур, тому може використовуватися цілий рік.
 • ДНЗ активний при значному хімічному та сольовому забрудненні - до 200-300 г/дм3 з подальшим зниженням їх до ГДК / ОДК і регуляцією рН до 6,4-7,5.
 • Високоефективний для деструкції вуглеводнів С630, а в технологіях -С542, тобто деструктуючих до екологічно безпечних сполук (моноолефінів, аліфатичних жирних кислот, пірокатехіна, протокатехової кислоти і т.п.) різні типи вуглеводнів - парафіни, мазут, дизельне паливо, фенол, бензин, смоли, асфальтени, ароматичні вуглеводні (алкілбензоли, нафталіни, антрацит, пірени, хріза, інду, флуором, фенантрен, бенз (а) пірени, перилени тощо). Ідентифікація, динаміка біодеструкції та екологічна безпека визначається за методами інфрачервоної або мас-спектрометрії (структурно-груповий і гомологічний склад, молекулярно-масовий розподіл алкилбензолів і т.п.) - в разі їх відсутності в НТД Замовника.
 • Ефективний в діапазоні рН від 3,5 до 10,5.
 • При негайному внесенні ДНЗ при аварійних розливах нафтопродуктів і сирої нафти відбувається миттєва локалізація і біокаталітична трансформація забруднення, що мінімізує наслідки - перешкоджає попаданню полютантів в атмосферу та підземні ґрунтові води, запобігає токсикоз ґрунту, зміни агробіохімічних характеристик ґрунту та гідрологічних параметрів водойм (поліпшення аерації води/ґрунту, збереження природної мікрофлори, регуляція рН, співвідношення БСК5/БПК20 і ЛКП/ФКП, NPK і т.п.).
 • ДНЗ нешкідливий для людини, флори і фауни, не має медико-гігієнічних, токсикологічних та екологічних протипоказань (не чинить шкірно-резорбтивного впливу, не володіє кумулятивним ефектом, не встановлено імунотоксичної, в т.ч. алергічної дії). ДНЗ сприяє процесам самоочищення, продукти біодеструкції екологічно безпечні і є основою для формування донного мулу, гумусу і т.д. Продукти деструкції та метаболізму здійснюють позитивний вплив на зростання, розвиток і плодючість прісноводних і морських безхребетних (ОФ ІЮМ НАНУ, УМГЦ).
 • Після застосування препарату не потрібна додаткова очистка (знезараження, детоксикація) поверхні, як, наприклад, після застосування хімічних коагулянтів, флокулянтів, ПАР (FeSO4, Al2 (SO4) 3, CaCl2, КМЦ, ТМ-90, фосфогіпс, активна кремінна кислота, катіоніти К-4, К-6, ВА-2 і ін.), які часто мають досить швидкі, але неконтрольовані і непередбачувані наслідки.
 • У складних або нестандартних випадках розробляються адаптовані технологічні схеми застосування ДНЗ в натурних (промислових) умовах і коригується склад ДНЗ на стадії виробництва. Для ліквідації великотоннажних (від 5-1000т до 7000-10000 т і вище) вікових об'єктів (від 5-15 до 35-45 років) на договірних умовах виконуються пілотні роботи (1-50м3) з подальшою екстраполяцією (масштабуванням) отриманих результатів.
 • Ціна препарату ДНЗ є оптимальною в перерахунку на ефективність, діапазон дії, терміни досягнення результату, кількість мікроорганізмів в 1 грамі (титр) та термін зберігання.