Дослід біодеструктор органічних решток MICOCELL

 

Деструкція рослинних залишків

 

Для визначення деструкції рослинних залишків, нами було закладено дослід на соломі озимої пшениці в лабораторних умовах.

Було закладено наступні варіанти:

  1. Контроль – обробка соломи водою
  2. Обробка соломи пшениці препаратом MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га
  3. Обробка соломи пшениці препаратом MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га + КАС 15 л/га

 

 

Об’єм соломи у всіх варіантах був однаковий.

Кількість рідини для змочування соломи однакова у всіх варіантах.

Ємність із зразками було поміщено в темне місце, щоб не потрапляли ультрафіолетові промені.

Наступні обліки проводились через кожні 10 днів.

Перші видимі зміни було помічено через 15 днів після закладки досліду. У варіантах із MicoCell (Комплезим ТІ®) відмічалось почорніння соломи та поява ознак розвитку гриба Триходерма. У контролі ніяких відмінностей не спостерігалось.

На 30 день після закладки досліду відмічалось заростання пліснявілими грибами у контролі (білий наліт). При цьому солома пшениці мала свій початковий об’єм.

У варіантах із MicoCell (Комплезим ТІ®) були видимі зміни, де відбувалося розкладання соломи пшениці. При цьому можна було спостерігати незначне зниження об’єму соломи.

 

На 40 день після закладки досліду було чітко видно заростання пліснявілими грибами на контролі, та суттєве зменшення обєму оломи у варіантах із застосуванням деструктору MicoCell (Комплезим ТІ®). Причому у варіанті де солому обробляли MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га + КАС 15 л/га об’єм соломи був менший, ніж у варіанті, де солому обробляли MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га.

Додаткове внесення азоту у виглядів КАС у нормі 15 л/га сприяло кращому живленню бактерій та грибів, в результаті чого ефективність роботи деструктора була кращою.

 

 

На 60 день після закладки досліду відмічається істотні зміни у варіантах.

Так, на контролі, відмічається початковий процес розкладання соломи пшениці.

Об’єм соломи зменшився не суттєво в порівнянні із початковою кількістю. Відмічається біло-сірий наліт на рештках соломи.

У варіанті, де застосовували MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га об’єм соломи зменшився у 2,5 рази, в порівнянні із початковими показниками, і в 2 рази був менший, в порівнянні із контролем.

У варіанті, де застосовували MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га + КАС 15 л/га об’єм соломи був менший у 3 рази, в порівнянні із початковими показниками, і в 3,5 рази був менший, в порівнянні із контролем.

При цьому слід відмітити, що у варіантах із внесенням деструктору MicoCell (Комплезим ТІ®) солома перейшла повністю у стан компосту. На контролі суттєвих змін у стані соломи не відмічалося.

 

Фунгіцидні властивості

 

Слід звернути увагу на те, що штами бактерій та грибів, які входять у склад препарату MicoCell (Комплезим ТІ®) мають сильно виражені фунгіцидні властивості.

Так на контролі, де солома пшениці була оброблена лише водою, було відмічено появу грибів на стеблах пшениці.

До складу цих грибів входять:

  • Фузаріоз
  • Кореневі гнилі
  • Септоріоз
  • Склеротиніоз та ін.

 

                                                                                                            
 

Дані гриби приймають активну участь у деструкції рослинних рештків. Проте, саме у грунті на рослинних рештках вони розвиваються, розмножуються та зимують.

На наступні роки грунт вже сильно заражений збудниками хвороб.

При появі культури відбувається сильне заселення культури даними збудниками.

Якщо не проводити протруювання насіння, та не використовувати сильні фунгіциди по вегетації, можна втратити велику частину врожаю, а інколи і весь врожай.

При цьому витрати на фунгіциди лише збільшуються, оскільки у збудників виникає резистентність до діючих речовин.

У варіантах, де застосовували препарат MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га та MicoCell (Комплезим ТІ®) у нормі 0,5 кг/га + КАС 15 л/га розвиток пліснявілих грибів відсутній.

 

 

 

 

Штами грибів та бактерій у складі препарату MicoCell (Комплезим ТІ®) мають антагоністичну та викорінюючу дію проти збудників грибкових та бактеріальних хвороб.

Систематичне застосування препарату суттєво зменшує у грунті кількість патогенних мікроорганізмів (грибів та бактерій). При цьому зараженість збудниками посівів культур значно знижується.

 

 

  1. Оздоровлення грунту

 

Всі гриби та бактерії у грунті ростуть та розмножуються на рослинних рештках культур. Там вони за сприятливих умов суттєво збільшують свою популяцію і в подальшому заражають культурні рослини.

Якщо нічого не робити, то затрати на вирощування культур суттєво збільшуються.

При цьому частина хвороб грибного, а особливо бактеріального походження є досить стійкими до хімічних фунгіцидів. В результаті рослини

хворіють, формують меншу продуктивність, а іноді і взагалі гинуть.

Рішенням цих проблем є систематичне застосування препарату MicoCell.

Штами бактерій та грибів підібрані таким чином, що вони працюють у симбіозі. Селективність даних штамів дуже висока, а тому вони активно вступають із патогенними організмами (грибами та бактеріями) у боротьбу за поживне середовище і не дають патогенам розвиватися.

В процесі своєї життєдіяльності дані гриби та бактерії у складі препарату виділяють ряд антибіотиків, які дуже пагубно впливають на патогенні мікроорганізми. В результаті чого останні гинуть.

Такі функції препарату значно знижують популяції патогенних грибів та бактерій у грунті та призводять до оздоровлення грунту. Заселяють його корисними для рослин мікроорганізмами.

 

  1. Покращення живлення рослин

 

За рахунок деструкції рослинних решток вивільняється значна кількість макро-, мікро- та мезоелементів. Ці елементи живлення стають доступними для інших культур. Також відбувається процес гуміфікації, в результаті чого в грунті починає накопичуватися гумус.

Систематичне застосування препарату MicoCell призводить до структуризації грунту, покращення його водно-фізичних властивостей.

 

Живлення рослин відбувається виключно за рахунок мікроорганізмів, які знаходяться у грунті.

Бактерії роду Bacillus ssp. здатні покращувати фосорно-калійне живлення рослин за рахунок покращення доступності фосфору та калію, який знаходиться у грунті. Досить часто значна частина даних елементів живлення є недоступною, або важкодоступною для рослин.

За рахунок виділення органічних кислот, бактерії переводять важкодоступні форми фосфору та калію у доступну форму для рослин. Також покращується живлення і мікроелементів через кореневу систему.

Гриби роду Trihoderma здатні вступати в симбіоз із кореневою системою та бути у вигляді мікоризи. За рахунок цього збільшується всмоктувальна здатність кореневих волосків, покращується споживання вологи та елементів живлення.

Також за рахунок особливостей грибниці збільшуються запаси вологи в зоні кореневої системи рослин.